Hem

 

En organisation där man medvetet arbetar med det existentiella perspektivet från ägare via styrelse, ledning och medarbetare kommer trovärdigheten i mötet med     leverantörer och kunder bli mer framgångsrikt. Denna trovärdighet ger ett mervärde som leder till både ekonomisk och mänsklig vinst.

Anders Ljungström

 

Sidan är under uppbyggnad